Interview Jacco Elthing, slot

🎾 MasterTennis interviewt Jacco Eltingh (slot).

Zoals aangekondigd sluiten we het interview met Jacco Eltingh, technisch en commercieel directeur van de KNLTB, af met een aanvullende Q&A.

🎾 Wat neemt de KNLTB over van het plan High Performance Handbook van het succesvolle Canada?

🥎 ‘We kijken naar het Long Term Athlete Development programma van Canada. Dat is een basisprogramma hoe Canada over sport denkt. We kijken vooral naar de tennis specifieke modules daarin. We nemen niet specifiek iets over van één land, want dingen werken in de context dáár en dus niet per se bij ons. En we kijken naar meer tennisbonden. Een concreet voorbeeld: onlangs ben ik in België geweest, waar op het bondsinternaat 12 trainers werken met 18 kinderen. Daar zouden we als KNLTB ook naartoe willen.’

🎾 Hoe omschrijf je de topsportcultuur die Nederland nastreeft in toptennis en hoe tracht de KNLTB die te realiseren, waaronder een over mijn lijk-mentaliteit bij spelers?

🥎 ‘Oei, dat is een lastige vraag om te beantwoorden! Topsportcultuur is moeilijk te definiëren of in de vingers te krijgen. Het gaat erom dat je weet wat het doel is. Iedereen, ook de spelers zelf. Er moet een gemeenschappelijk doel zijn, iedereen moet weten welke keuzes er gemaakt moeten worden. Er moeten kaders gesteld worden: dit doen we wel, dit doen we niet. Het begrip moet er zijn dat er geen korte weg is naar succes, dus iedereen moet de bereidheid hebben om te investeren in een lange weg. En vanuit onze eigen coaches en trainers moeten we het dagelijkse voorbeeld geven. Onze staf moeten geen life style sporters zijn, maar laten zien dat topsport een dagbesteding is.’

🎾 Over het NTC: hoe organiseert/faciliteert de KNLTB dat spelers die daar trainen een goed trainingsprogramma volgen?

🥎 ‘Voor alle spelers die bij ons trainen hebben we een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarnaast hebben we Tennis Life, een digitaal speler volgsysteem. Er is dagelijks overleg tussen onze tennistrainers en fysieke trainers en wekelijks disciplinair overleg over individuele spelers. En we zijn bezig met een whatsapp groep per speler, waarin de speler en zijn begeleiders met elkaar kunnen communiceren, over voortgang, plannen, et cetera. Dus het is een combinatie van een groepsproces en maatwerk per speler.’

🎾 Aan welke voorwaarden moeten jonge talenten die toe zijn aan Futures voldoen om financieel ondersteund te worden door de KNLTB en waar bestaat die financiële steun precies uit?

🥎 ‘Dit betreft groep 4 uit Five Steps To The Top. Om te beginnen moeten deze spelers potentie hebben en laten zien dat ze willen tennissen. Met deze spelers hebben we individuele overeenkomsten. Ze krijgen een basis bijdrage aan hun trainingen op het NTC, variërend van twee tot vijf dagen per week. En ze kunnen reizen met de travelling coach, waarvoor ze 15% van hun bruto prijzengeld betalen. Sommigen kunnen meer krijgen, als dat past bij hun potentie.’

🎾 Voorziet de KNLTB in een maatwerk aanpak om spelers die al ruim in de 20 zijn en tussen pakweg plek 200 en 400 op de wereldranglijst staan, volgende stappen te laten maken? Zo ja, op welke manier?

🥎 ‘Ja, als zij bereid zijn om met KNLTB samen te werken. De KNLTB wil er zijn voor spelers die bereid zijn om regelmatig op het NTC te trainen en die willen werken met onze travelling coaches. Dat kan tegen gereduceerd tarief. Het houdt alleen op voor de KNLTB als spelers zelf financieel in staat zijn om de kosten voor een eigen coach te dragen of willen werken met een eigen coach. Anders helpen we ze graag.’

🎾 Met het toptennisplan Five Steps To The Top investeert de KNLTB meer in toptennis. Waar komt het (extra) geld daarvoor vandaan?

🥎 ‘Dat komt uit meerdere pijlers: de lidmaatschapsgelden (na verdeling tussen breedtesport en topsport), afdrachten van toernooien en competities, sponsoren (zoals KIA, Menzis, Dunlop) en geld van de Nationale Loterij. Plus een bijdrage van NOC NSF en subsidie van het ministerie van VWS.”De Grand Slam Club is een toekomstige geldbron. Dat is een stichting in oprichting. Een business club, met leden die activiteiten kunnen ondernemen, zoals bezoeken aan Grand Slams, het ABN AMRO toernooi, clinics, kijkjes achter de schermen. De eerste partners treden al toe, goede zakenmensen met netwerken. De founding partners betalen € 25.000, met nog pakketten van € 10.000 en € 5.000 die er achteraan komen. Maar dat is aan de stichting, niet aan mij. Wel helpt de KNLTB de stichting met marketingcommunicatie, in ruil voor financiële ondersteuning voor toptennis, ter ondersteuning van Five steps to the top.’

🎾 Het ledenaantal van de KNLTB loopt terug en kinderen zijn gemiddeld slechts 2,9 jaar KNLTB-lid. Je geeft aan dat de achterdeur dicht moet. Hoe gaat de KNLTB dat doen, oftewel hoe tennis weer aantrekkelijk(er) te maken voor jeugd?

🥎 ‘Tennis op zich hoeft niet aantrekkelijker gemaakt te worden. Wel de structuur. Namelijk andere competitievormen, qua spelvorm en lengte van de dag. We willen ‘alles in één’: combinatie van trainen en wedstrijden voor kinderen, net als bij bijvoorbeeld hockey. We willen het seizoensaanbod slimmer inrichten, bijvoorbeeld de competitie laten doorlopen in de winter, zodat we dan geen opzeggingen krijgen. En meer binnen tennissen bij slecht weer. We zijn bezig aan de juiste knoppen te draaien, om de lengte van de lidmaatschappen te verlengen.’

🎾 Wat vind je van de ontwikkeling dat gravelbanen steeds schaarser worden, ten gunste van all weather banen? Zijn gravelbanen niet de betere banen om een all round tennisspel op te leren?

🥎 ‘Dat klopt niet. De laatste twee jaar is een kentering zichtbaar, want we zien dat er weer meer gravelbanen worden aangelegd. Clubs gaan terug van all weather banen naar gravel. Want de varianten van gravel zijn tegenwoordig seizoensverlengend en kosten minder aan onderhoud. Ik ben voorstander van tennissen op gravel in de zomer en in de winter binnen. Helemaal voor! Ik wil graag dat kinderen in de winter blijven spelen, met een dak boven het hoofd en dus niet buiten in de kou en regen. En gravel en hardcourt zijn de eerlijkste banen qua spelsoort, het effect et cetera. Maar af en toe op andere ondergronden spelen is wel goed voor de ontwikkeling.’

🎾 Wil je zelf nog iets kwijt?

🥎 ‘Het was leuk! Hoe meer directe informatie en uitleg ik mag geven, hoe beter, ook als mensen het misschien niet altijd met me eens zijn. Ik wil graag meer begrip krijgen voor wat we aan het doen zijn en waarom. Op de site van de KNLTB is (onder andere) het plan Five Steps To The Top te vinden. Ik nodig iedereen uit om daar naar te kijken.’

🎾 Hiermee sluiten we onze reeks interviews met Jacco Eltingh af. Wij danken hem nogmaals voor zijn tijd en openheid. En dank aan onze volgers voor al jullie reacties!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s